18. Hans Christiansen 1893 - 1915

Født i Lysabildskov, Lysabild sogn den 02.05.1893. Død den 12.06.1915 i Rusland. Musketer. Infanteri-Regiment nr. 128, 12. kompagni.

Hans Christiansen.

Viborg Stifts Folkeblad den 06.07.1915.

Sønderjyden den 05.06.1965.

Hans Nielsen Abrahamsens krigsfangekort. Statens Arkiver.

Heimdal den 28.08.1918.

Jyske Tidende 1976.

Jyske Tidende den 22.04.1975.

Hans Christiansen blev født den 02.05.1893, som søn af landmand i Lysabildskov Jørgen Hansen Christiansen, født den 09.09.1860 og Marie Cathrine Wolf, født den 21.08.1861 i Sadbjerg på Kegnæs.

Forældrene var blevet gift den 20.03.1885 i Lysabild Kirke. De fik syv børn, de tre ældste var sønner, der alle deltog som soldater i krigen.

Den ældste Peter kom hjem igen, men broderen Jørgen Christiansen faldt den 20.09.1914 i Frankrig.

Forældrene havde en gård i Lysabildskov, Majgård, som storebroderen Peter senere overtog.

Majgaard i Lysabildskov. Foto: Slægtsgårdsarkivet.

Faderen døde i 1937 og moderen i 1948. Hans og hans søskende gik alle i Lysabildskov skole.

Hans blev konfirmeret på dansk 1908 og kom derefter ud at tjene hos forskellige landmænd. Da han var til session 1913, tjente han i Mommark.

Han målte 168 cm og vejede 63 ½ kg. Han blev indkaldt til Regiment nr. 128 den 14.10. samme år.

Regiment nr. 128 havde hovedkvarter i kasernen i Neufahrwasser ved Danzig. Dengang var det en del af Preussen. I dag hedder byen Nowy Port og ligger i Polen.

Kasernen i Neufahrwasser. Foto: Internettet.

Hans var altså allerede soldat da krigen brød ud den 01.08.1914 og kom straks i kamp, da regimentet blev sendt til Rusland. Han blev let såret i marts 1915, ramt af granatsplinter i arme og i hovedet. I en tabsliste af 01.07.1915 oplyses, at han er faldet. Han faldt i Sucha, der i dag ligger i det sydlige Polen. 

Gårdejer Peter Andresen Andersen fra Lysabild, der selv mistede to sønner i krigen skrev i 1917 et mindeblad om Hans:

- " Hans Christiansen blev født i Lysabildskov den 2. Mai 1893 som tredje Søn af Gaardejer Jørgen H. Christiansen dersteds. Han kom i Skole da han var 7 Aar gammel og blev Konfirmeret Palmesøndag 1908 i Lysabild Kirke.

H. C. kom strax efter Konfirmation ud at tjene, og havde forskellige Pladser i Sognet inden han i Oktober 1913 indkaldtes til Soldat.

Han blev tildelt Infanteri-Regimentet N. 128 som havde Garnison i Neufahrwasser. Han skrev aldrig noget om, at de havde det særlig streng ved Tjenesten i Garnison, men derimod, at han i Almindelighed havde det godt

Ved Krigens Udbrud i August, kom hans Regiment strax til Rusland.

En Søn af Dyrlæge Dau, Havnbjerg, som han hele Tiden havde været sammen med, var, skriver han, hans bedste Kammerat, de var stadig sammen og døiede baade Ondt og Godt med Hinanden.

I et Brev til Forældrene fortæller han blandt Andet ogsaa følgende:

Kommen ned i en russisk Skyttegrav, hvor vi foreløbig maatte blive, var det næsten ikke til at holde ud, thi der laa dynger af Lig dernede og der var en frygtelig Stank, inden vi kunde faa dem begravede.

H. C. var hjemme i Orlov i Julen 1914, og var han endnu ved ret godt Mod da rejste bort igen.

Han faldt foran Warschau den 12. Juni 1915, ramt af en Kugle i Brystet og var død med det samme.

Hans Feldwebel skrev i Brev til Forældrene, at han faldt som en tapper Soldat, men han (Feldweblen) kunde ogsaa med god Samvittighed meddele Dem, at deres Søn ogsaa faldt som en troende Kristen.

H. C. skrev nogle Dage før han faldt, til sin Søster Anna, at dette maaske var det sidste Brev han skrev hjem. Vi maa vel deraf slutte, at han vistnok har haft en Anelse om, at hans Jordeliv snart var forbi."

Søskende

Peter blev født den 08.06.1888 og konfirmeret i 1903. 

Da han var til session i 1908 var han tjenestekarl i Lysabildskov. Han målte han 172 cm. og vejede 75 kg.

Der er en bemærkning i protokollen om hans højre ben, måske derfor får han et års udsættelse, men det afgøres, at han skal gøre tjeneste ved Fodartilleriet.

Den 14.10.1909 indkaldes han til at gøre tjeneste ved regiment nr. 9. (Schleswig-Holsteinisches Fußartillerie-Regiment). 

Værnepligten var normalt to år, så han er kommet hjem igen i 1911, men blev så indkaldt igen under krigen.

Han var medlem af DSK i Lysabild. Af kartotekskortet fremgår, at han var kanoner ved Fodartilleri-regiment nr. 20, havde fået Jernkorset af 2. klasse og ikke havde krigsskader.

Peter Christiansensens medlemskort i DSK. Foto: Lysabild Sognearkiv.

Den 04.04.1919 blev han gift med Cathrine Margrethe Nør, der var født den 11.10.1894 i Lysabild.

Hun havde mistet en af sine brødre Jørgen Hansen Nør i krigen. 

Peter og Margrethe overtog Majgård i Lysabildskov efter Peters forældre.

Peter døde i 1965, mens Margrethe nåede at fejre sin 90-års fødselsdag.

Anna Marie blev født den 24.03.1895 og konfirmeret på dansk i 1909.

I perioden fra 1905 til 1919 var konfirmationerne i Lysabild delt over to søndage. Palmesøndag foregik konfirmationerne på dansk, søndagen før på tysk. Hans og Jørgen og deres søstre blev alle konfirmeret på dansk.

Anna blev den 19.01.1922 i Tandslet kirke gift med Hans Nielsen Abrahamsen, der var født den 28.11.1890 i Vibøge. Som barn var flyttet med forældrene til Tandselle i Tandslet sogn.

Hans havde mistet en bror i krigen Jens Nielsen Abrahamsen, og havde også selv været med som soldat.  

Han var til session to gange, hvor han hver gang fik et års udsættelse, men  den 16.10.1912 meldte han sig som 2-årsfrivillig ved regiment nr. 86. Han var derfor allerede soldat da krigen brød ud.

Han nævnes tre gange i 1915 i de tyske tabslister, i maj meldes han let såret, i juli oplystes at han var savnet og i december oplystes så, at han var kommet i fangenskab. Han var fransk fange. Ifølge et krigsfangekort, kom han hjem over Svendborg.

Sønderjyske gæster i Svendborg

I Svendborg Avis den 2. september er der en længere reportage om de ”Sønderjyske gæster”s ophold i byen. De brugte tiden i Svendborg til at studere byens gader, var på indkøb i byens butikker, var hos barberen, hilste på dem, de mødte.

Om eftermiddagen var nogle af dem på en sejltur, andre til koncert i ”Cristiansminde.”  Om aftenen var der i Borgerforeningens lokaler dækket op til spisning til både krigsfangerne og mange af deres værter – de var indkvarteret privat – der blev serveret steg, lagkage, kaffe og øl, og der var musik til maden.

Borgmesteren bød velkommen og der var også andre, der holdt tale.

Efter et par dage i Svendborg gik rejsen videre til Aabenraa med damperen ”Agnete.” Også her blev de budt velkommen af borgmesteren, og kunne så om eftermiddagen rejse videre med toget mod deres hjemstavn i Nord- og Sydslesvig.

De var ikke alle sønderjyder, de fleste var fra de områder i Slesvig, der ikke blev en del af Danmark i forbindelse med genforeningen.

Hans Abrahamsen var medlem af DSK i Tandslet og var en af fanebærerne, da der i 1964 var en højtidelighed på kirkegården i Tandslet for at mindes verdenskrigens begyndelse 50 år tidligere.

Her ses Hans Abrahamsen som nr. fire fra højre ved en mindehøjtideligheden på Tandslet Kirkegård. Foto: Lokalhistorisk forening for Tandslet Sogn.

Anna Marie døde i april 1975 og Hans i december 1976.

Læs om søstrene Maria Cathrine og Christine Marie, klik her.