82 Jørgen Hansen Nør 1896-1918

Født i Lysabild, Lysabild sogn den 19.06.1896. Død den 30.03.1918 i Frankrig. Musketer. Infanteri-Regiment Nr. 85, 11. kompagni.
 

Jørgen Hansen Nør.

Lysabildgade nr. 77. Foto: Lysabild Sognehistoriske Arkiv.

Folkebladet Sydjylland den 17.04.1918.

Kathrine blev kone på Majgården i Lysabildskov. Foto: Slægtsgårdsarkivet.

Jyske Tidende den 04.11.1982.

Jyske Tideende den 10.05.1983.

Jørgen Hansen Nør blev født den 19.06.1896 og døbt i Lysabild den 17.07. Han var søn af gårdejer Jørgen Hansen Nør og Cathrine Marie, født Nielsen. To af fadderne var morfaderen Jørgen Nielsen og morfaderens søster Marie Margrethe Sørensen, født Nielsen.

Da Jørgen blev født var hans forældre boelsfolk på ejendommen Nørgård midt i Lysabild. I dag er adressen Lysabildgade 77. Forældrene blev gift den 22.06.1894.

Omkring år 1800 hed ejeren af denne gård Andreas C. Sørensen.

Næste ejer var sønnen, der også hed Andreas Sørensen.

Fra omkring 1864 var sønnesønnen Hans Christian Andresen Sørensen, der var gift med Marie Margrethe Nielsen, ejer af gården. De blev gift den 04.10.1863. Hans Christian var både gårdejer og kommuneforstander. Deres eneste barn, Andreas, døde 1869 kun 3 ½ år gammel efter en ulykke. Ifølge kirkebogen døde han af en hjernerystelse foranlediget af et fald.

Det blev så Jørgen Nør's forældre som overtog gården.

Billedet til venstre:  Jørgens forældre, Jørgen Hansen Nør og Cathrine Marie Nielsen. Billedet til højre: H. C. A. Sørensen og Anna Margrethe født Nielsen, moderens morbror og faster, efter hvem Jørgens forældre overtog gården Lysabildgade 77. Foto: Slægtsgårdsarkivet.

Af sessionsprotokollen fremgår, at seks unge mænd fra Lysabild og Lysabildskov årgang 1896, mødte til mønstringen i 1915 og at de alle blev indkaldt til Reserve-regiment nr. 85 i Rendsborg først i november 1915.

Foruden Jørgen Hansen Nør var det: Peter Andersen fra Lysabildskov, født den 14.06.1896. Han faldt den 22.08.1917. Christen Christensen Andresen fra Lysabild født den 20.09.1896. Han kom i krigsfangenskab i Frankrig. Christen Thomsen Christiansen fra Lysabildskov, født den 06.12.1896. Han faldt den 10.10.1917. Peter Christian Ohrt fra Lysabild, født den 17.3.1896. Han kom i engelsk krigs fangenskab i England, samt  Christen Petersen fra Lysabild, født den 06.10.1896. Han meldes lettere såret på en tysk tabsliste.

Da de seks venner fra Lysabild kom til Rendsborg, fik de taget dette billede. Fra venstre: Jørgen H. Nør, Peter Andersen, Peter C. Ohrt, Christen C. Andresen, Christen Petersen og Jørgen Jørgensen. Skiltet på fotografiet "Nordens Sønner," henviser i første omgang til Nordslesvig, men mon ikke at der også sendes en tanke til "Det gamle Land" nord for Kongeåen? Tre af de unge faldt, to blev krigsfanger og en blev såret. Foto: Lysabild Sognehistoriske Arkiv.

Også to mænd fra årgang 1896, der var tjenestekarle i Lysabild, men født andre steder, skulle møde i Rendsborg først i november 1915. Det var Jørgen Jørgensen, født den 16.9.1896 i Jestrup, Tandslet sogn. Han faldt den 16.08.1918 og Richard Klimm, født den 08.08.1896 i Notmarkskov i Notmark sogn. Han faldt den 09.08.1916.

De har alle kendt hinanden og har sikkert fulgtes ad i toget til kasernen i Rendsborg og fronten - hvor fem af dem ikke kom hjem igen.

Det har ikke været muligt at finde nærmere oplysninger om Jørgen Nør's død.

Den 30. marts 1918 lå hans regiment syd for Somme. Denne dag angreb de tyske tropper kl. 12.00. Jørgen overlevede ikke eftermiddagen.

Dødsfaldet blev nævnt i aviserne i april, men den officielle meddelelse om dødsfaldet er først noteret i Personregistreringen for Lysabild den 12.08.1918.

Jørgen Nør meldes faldet i den tyske tabsliste.

Jørgens far døde i 1923 og moderen i 1940.

Jørgens søskende

Kathrine Margrethe blev født den 11.10.1894 og konfirmeret i 1909. I 1919 blev hun gift med Peter Christiansen fra Majgård i Lysabildskov. Han var født den 08.06.1888 og havde aftjent sin værnepligt i 1908-1910, men blev indkaldt igen og var også med som soldat i krigen. Hans to yngre brødre nr. Hans Christiansen og Jørgen Christiansen faldt.

Peter og Margrethe overtog Majgården efter Peters forældre. Peter døde i 1965. Margrethe nåede at fejre sin 90-års fødselsdag,

Hans blev født den 04.10.1898, og konfirmeret på dansk i 1912. Han var til session i 1916, hvor han var tjenestekarl i Lysabild. Han målte 1,68 m. og  vejede 50 kg. Havde et godt syn. Han indkaldtes til at møde i Ratzeburg i november 1916 ved Reserve-Jæger-Regiment nr. 9, og var altså også med som krigsdeltager.

Da storebroderen Jørgen faldt i krigen, var det ham der overtog gården på Lysabildgade 77 efter faderens død i 1923.

1928 blev han i Lysabild Kirke gift med Anna Kornbeck, der var tjenestepige i Notmarkskov. Hun var født i Skovby og datter af afdøde forpagter i Skovby Jens Jensen Kornbeck, og efterladte Diderikke Gine Hansen, i Notmarkskov. Hans døde i 1982 og Anna i 1973. Gården blev overtaget af broderen Christians datter og svigersøn.

Christian født den 24.01.1902 og konfirmeret på dansk i 1916. Ved Folketællingen i 1925 var han tjenestekarl hos Peter Duus i Skovby.

I april 1929 blev han gift med Anne Margrethe Skovmand, der var datter af Hans Petersen Skovmand og Cathrine Marie født Lassen, fra Humbæk Mølle, Lysabild sogn.

De overtog en gård i Lambjerg, Hørup sogn. Christian døde i 1983.

Christine Marie blev født den 10.01.1905 og konfirmeret i 1919. Fem år senere var hun ansat i Nordborg Forsamlingshus. I 1925 var hun husassistent hos kreaturhandler Sisseck i Sønderborg og i 1930 tjente hun hos sin søster og svoger i Lysabildskov.

Først i april 1931 blev hun i Lysabild kirke gift med Jørgen Lassen, der var gårdmand i Brandsbøl, Havnbjerg sogn. Han kom fra Skovby og var søn af Jørgen Lassen og Anna Cathrine Hansen. Det var en tysksindet familie, men Jørgen havde sikkert valgt det danske. I hvert fald var i 1924 elev på Ryslinge Højskole. Han var bror til Johannes Theodors Hansens kæreste Cathrine Lassen.

Jørgen Lassen døde i 1971. Da havde de afstået gården i Brandsbøl og var flyttet til Sønderborg.