104. Carl Wilhelm Hans Möller 1896-1918

Født i Skovby i Lysabild sogn de 01.07.1896. Død i Sønderborg den 16.10.1918. Krigsfrivillig. Reserve-Infanterie-Regiment nr. 215, 11. kompagni.

Carl Wilhelm Hans Möller blev født i Skovby den 01.07.1896 og døbt den 26.08. i Lysabild kirke. Carls fornavn skrives i nogen kilder som Karl og efternavnet som Møller.

Carl Wilhelm blev uddannet som lærer.

L. S. Ravn, der selv var sønderjyde, samlede oplysninger om lærerne i Nordslesvig (”Lærerne i Nordslesvig ca. 1814-1920”). Han skriver om Karl Wilhelm Møller født 01.07.1896 i Skovby, at han blev uddannet fra seminariet i Eckernförde i 1918 og derefter var vikar ved skolen i Tandselle i Tandslet sogn fra 01.04.-15.10.1918.

Carl Wilhelm var søn af Friedrich Carl Wilhelm Theodor Möller og Anna Elise Cathrine født Nöhrn.

Faderen var gendarm. I kirkebogen er der i margenen bemærket, at dåben efter forældrenes ønske foregik på tysk.

Fadderne ved dåben var Friedrich Nöhrn i Neumünster, måske Carls morfar, og kongelig gendarm i Tandslet Carl von Reckowsky og dennes kone Anna, født Schmidt.

Det kongelige preussiske gendarmeri var oprettet 1812 og fungerede til 1918. Gendarmeriet i Preussen var organiseret som en del af militæret.

I Sønderjylland skulle gendarmerne hjælpe det lokale politi. En del af gendarmernes arbejde var at holde øje med at befolkningen rettede sig efter lovgivningen, at de ikke samledes og sang ”ophidsende” eller ”provokerende” danske sange, som f.eks. ”Brat af slaget rammet” der var skrevet af Frederik Paludan-Müller i 1864. Den indeholder i sidste vers linjen ”Slesvigs land genvundet! Det er kampens mål!”.

De skulle også kontrollere, at der kun blev talt tysk i skolerne, også i frikvartererne. Da krigen brød ud, var det gendarmerne, der underrettede befolkningen om mobiliseringen. Under krigen skulle de holde øje med, at der ikke i smug blev slagtet svin eller kvæg, kærnet smør eller bagt brød på gårdene, eller at soldaterne ikke under en orlov gemte sig eller forsøgte at undvige til Danmark.

Gendarmerne skulle naturligvis være tysksindede, ofte kom de syd fra. Hvor Carls far kom fra, eller hvor længe han var gendarm i Skovby ved vi ikke.

Efter genforeningen i 1920 fortsatte gendarmkorpset nu på danske hænder. Deres hovedopgave blev at bevogte grænsen mod Tyskland.

Kongelige preussiske gendarmer i uniform. Foto: internettet

Carl Wilhelm havde en storesøster, Martha Elise, født den 13.07.1895. Hun blev døbt i Lysabild kirke i oktober samme år. Også denne dåb foregik på tysk, men her var fadderne naboer fra Skovby, ikke en kongelig gendarm fra nabosognet eller en slægtning, der kom rejsende til Skovby fra Neumünster. En datter var ikke så vigtig som en søn.

Martha Elise blev konfirmeret i Tandslet 1910, så måske har familien senere boet der. Det fremgår dog af kirkebogen, at faderen i 1910 var kongelig gendarm i Oeversee (Oversø syd for Flensborg).

Måske er Carl konfirmeret i Oeversee, men ellers er det næste vi finder om ham oplysninger i sessionsprotokollen for årgang 1896.

Her fremgår, at han allerede var indtrådt ved regiment nr. 162 som krigsfrivillig den 01.09.1914, to måneder efter sin 18 års fødselsdag og en måned efter krigen var brudt ud.

Der er ikke oplysninger om, hvor han eller forældrene boede på det tidspunkt. Der er tilføjet, at det af dødsregistret for kommunekontoret i Sønderborg fremgår, at han døde 16.10.1918.

 I 1910 var faderen kongelig gendarm i Oeversee, så måske er Carl konfirmeret her i kirken i 1911. Foto: internettet.

I en tabsliste dateret den 10.06.1915 oplyses at krigsfrivillig Karl Möller født i Skovby fra reserve-infanteri-regiment nr. 215, 11. kompagni, er hårdt tilskadekommet,

Det var ikke usædvanligt at skifte til et andet regiment.

Måske var han efter denne tilskadekomst ikke mere egnet til krigstjeneste, så det var derfor han læste til lærer.

To andre fra Lysabild gjorde også tjeneste i reserve-infanteri-regiment nr. 215: nr. 46 Andreas Jacobsen, der faldt den 22.06.1917 og nr. 91 Mathias Rasmussen, der faldt den 12.02.1916.

Seminariet i Eckernförde, hvor Carl blev uddannet som lærer. Foto: internettet

Carl Wilhelm døde den 16.10 1918 om formiddagen på kredssygehuset i Sønderborg.

Dødsfaldet blev anmeldt til kommunekontoret af ”Leichenfrau” Anna Kümbel. Det oplyses, at forældrene bor i Lensahn. Lensahn er en lille by i Østholsten – syd for Femern.

Dødsanmeldelserne til kommunekontoret i Sønderborg blev ofte foretaget af en af de to ”Leichenfrauen”, der havde deres virksomhed i Sønderborg: Anna Kümbel og Anna Nielsen.

En ”Leichenfrau” klargjorde de døde til begravelsen, men var måske også vågekone. De underskriver en erklæring om, at de har overtydet sig om, at den pågældende er død.

De fortsatte deres virksomhed efter genforeningen, hvor de omtales som ”ligkoner” i dødsregistreringerne.

Efter hjemsendelsen i 1915 og den senere uddannelsen på  Eckenförde Seminarium, nåede Carl Wilhelm kun at fungere som lærer i Tandstelle fra april til oktober 1918 hvor han døde, sandsynligvis af de kvæstelser, han pådrog sig i krigen.

Carl ses ikke at være begravet i Sønderborg eller Tandslet – måske fik han sin grav i Lensahn, hvor forældrene boede.

Den gamle skole i Tandselle, hvor Carl Wilhelm kun nåde at fungere som lærer i få måneder inden sin død i 1918. Foto: arkiv.dk