95. Christen Hansen Skade 1899-1918

Født i Lysabild den 27.07.1899. Død den 26.08.1918 i Flers, Somme, Frankrig. Musketer. Reserve-Infanterie-Regiment nr. 53, 2. Maschinen-Gewehr-Kompagnie

Christen Skade.

Christens mor døde i 1939. Heimdal den 09.03.1939.

Indkaldelse til session. Heimdal den 11.04.1917.

Nationaltidende den 28.08.1918.

Nicolai Jespersens købmandsforretning. Foto: Lokalhistorisk arkiv for Tandslet sogn.

Heimdal den 23.08.1974.

Sønderjyden den 21.05.1957.

Christen som frivillig brandmand. Privatfoto.

Sønderjyden den 07.04.1967.

Christen Hansen Skade blev født den 27.07.1899, som søn af Jens Hansen Skade og Cathrine Marie, født Thorsen.

Forældrene var blevet gift i Lysabild kirke den 14.11.1890. Faderen, der var født i Dybbøl, var mejerist. Moderen var født i Lysabild, hun var tjenestepige. De boede begge i Skovby, så faderen har sikkert arbejdet i mejeriet Rødkilde i Skovby. Senere flyttede de til Lysabild og faderen betegnes da som daglejer eller arbejder. Faderen døde i 1928 og moderen i 1939.

Rødkilde mejeri i Skovby fra ”Lysabild – sådan set” udgivet af Lysabild sognehistoriske Forening.

Christen blev konfirmeret i 1913 og er sikkert derefter kommet ud at tjene indtil han blev indkaldt til militæret.

Normalt deltog unge mænd i mønstring – session – det år de fyldte 20, men under krigen blev også yngre indkaldt, så Christen deltog som 17-årig i 1917 og blev indkaldt senere samme år.

I avisen Hejmdal blev det 11.04.1917 oplyst, at der på Hotel Alssund i dagene 14.-17.04. blev afholdt session for de landstormspligtige af årgang 1899 i Sønderborg Amt.  Der ville blive udsendt stævninger til hver enkelt om mødet.

Da Christen faldt året efter - en måned efter han var blevet 19 år - var han tilknyttet 2. maskingeværkompagni i Reserve-infanteriregiment nr. 53.

Der er desværre ikke adgang til sessionsprotokollerne for årgang 1899, så vi ved ikke om Christen allerede ved sessionen blev tilknyttet regiment nr. 53, eller om det først skete senere, måske efter han havde gennemgået uddannelse som maskingeværskytte. 

De fleste sønderjyder blev knyttet til infanteri-regimenterne nr. 84 og nr. 86. Ikke ret mange sønderjyder blev tilknyttet regiment nr. 53, der havde hjemsted nær Køln i Westfalen.

På Museum Sønderjyllands liste over faldne sønderjyder er kun tre andre tilknyttet regiment nr. 53 og de faldt alle i 1916.

Dødsfaldet er først noteret i personregistret for Lysabild den 14.11.1918 tre dage efter krigens ophør, så der gik måske lang tid for hans forældre hørte, at han var faldet. Mens andre glædede sig over at krigen var slut, fik de bekræftet, at deres søn var faldet.

Både i tabslisten dateret den 11.11.1918 og i avisen er hans efternavn blevet forvansket til Stade:

Heimdal den 19.11.1918.

Af personregistret fremgår, at Christen faldt ved Flers (Somme) den den 26.08.1918.

Byen Flers ligger i nærheden af Bapaume, hvor der var kampe fra den 21.08. til den 03.09.1918, kaldet det andet slag ved Bapaume.

På allieret side deltog ikke blot engelske tropper, men også enheder fra Canada, Australien og New Zealand.

Avisen Nationaltidende gengav i sin aftenudgave den 28.08.1918 et telegram fra London med overskriften: Flers og Maricourt erobret. Derimod er Bapaume stadig i Tyskernes Hænder.

Christens 10 søskende

Sophie blev født den 09.12.1890 – mens faderen endnu var mejerist i Skovby. Hun blev konfirmeret i 1905.

Både Sophie og søsteren Christina arbejdede på kroen i Tandslet. Christina til venstre, Sophie til højre. Foto: Tandslet Lokalhistoriske Arkiv.

Den 09.05.1911 blev Sophie i Tandslet kirke gift med Nicolai Jespersen, der var købmand i Tandslet. Han var født i Dybbøl og boede senere i Egen.

Ved Folketællingen 1921 boede de i Tandslet med tre børn, Nicolai født i 1911, Marie født i 1915 og Kirstine født i 1918. Tjenestepige i husstanden var Dorthea Hansen, Sophies lillesøster.

Da datteren Marie blev døbt, har degnen tilføjet i margenen i kirkebogen ”Vater im Felde”, så Sophies mand var også med som krigsdeltager – hans navn er ikke fundet i tabslisterne som såret eller savnet.

Sophies mand døde i 1948 og Sophie i 1974.

Christina blev født den 18.01.1892 og konfirmeret i 1906. I 1910 tjente hun på kroen i Tandslet sammen med søsteren Sophie.

Cathrine Marie blev født den 05.11.1893 og konfirmeret i 1908.

Anna blev født den 12.03.1895 og konfirmeret  i 1909.

Den 06.08.1921 blev hun gift med Christen Petersen, der var født den 02.07.1887 i Jestrup. Senere flyttede hans forældre til Lille Mommark.

Christen var til session i1907, 1908 og i 1909. De første år fik han et års udsættelse og blev så tilknyttet Landsturm mit Waffe, en slags hjemmeværn med årlige øvelser.

Mon ikke han blev indkaldt, da der blev mobiliseret ved krigsudbruddet i august 1914, men der er ikke fundet yderligere oplysninger om hans militærtjeneste. Det fremgår af protokollen, at hans forældre var optanter (havde beholdt deres danske statsborgerskab efter 1864) og at Christen var blevet preussisk undersåt i 1907.

Han arbejdede først som barber og senere som vejmand ved kommunen. Han var også i mange år aktiv i Lysabild sogns frivillige brandværn. Anna og Christen fik tre sønner, de boede i Home, det lille hus på Nørregade bag kirken.

Anna døde i 1957 og Christen i 1966.

Det lille hus bag kirken i Lysabild, Home, hvor Christen og Anna boede med deres tre sønner. Fra ”Lysabild sogn – sådan set” Lysabild sognehistoriske Forening

Marie blev født den 29.08.1897 og konfirmeret i 1912.

Den 19.03.1920 blev hun i Ketting kirke gift med Jørgen Clausen, der var født den 25.01.1884 i Skakkenborg i Ketting sogn.  Måske havde han også været med i krigen. Der er desværre ikke adgang til sessionsprotokollen for årgang 1884 – hans navn er ikke fundet i tabslister som såret, savnet eller i fangenskab.

Marie og Jørgen fik to døtre og en søn. Sønnen blev kun fem uger. De blev senere plejeforældre til yderligere to børn. Maries mand døde i 1941.

Hans blev født den 30.06.1901 og konfirmeret den 02.04.1916. Derefter kom han vel ud at tjene, han var for ung til at bliver tysk soldat. I Folketællingen 1921 var han logerende i Svenstrup sammen med syv andre. Alle arbejdede ved telegrafvæsenet, måske med tilretning af telefondriften til danske forhold. Ved Genforeningen i 1920 overtog den danske stat den tidligere tyske telefondrift i det nu danske Sønderjylland, hvor man oprettede selskabet Tele Sønderjylland.

I 1922 var han til dansk session. I protokollen noteres, at han måske kunne gøre tjeneste ved regiment  nr. 14, men året efter fik han fripas og blev fritaget for militærtjeneste.

I 1928 blev han gift med Luise Dorthea Petersen fra Dybbøl, hun var født den 11.01.1907, datter af murer Hans Heinrich Petersen og Sofie Elisabeth født Jessen.  De fik fire børn født mellem 1928 og 1942. Hans døde i 1967.

 

Christian og Dorthea var tvillinger, født den 25.03.1904. De blev konfirmeret 1918.

Ved folketællingen i 1921 var Christian tjenestekarl hos gårdejer Christiansen på Majgården i Lysabildskov, der mistede to brødre i krigen: Hans Christiansen og Jørgen Christiansen. 

Dorthea var i 1921 tjenestepige hos søsteren Sophie i Tandslet.

I 1927 boede Dorthea hos søsteren Marie i Skakkenborg i Ketting sogn. Her fik hun den 23.02. en søn, der kom til at hedde Jens Hansen Skade.

Faddere ved dåben var Cilius Hallerup fra Jestrup og Dortheas søster Margrethe, der tjente i Vibøge.

Senere samme år flyttede Dorthea til Nordjylland. Den 30.10.1927 blev hun i Sulsted kirke gift med Cilius Hallerup, der var fadder ved sønnens dåb. I Personregistret er der ved registreringen af Jens´ fødsel oplyst, at Cilius Jørgen Bjerre Hallerup fra Hadsten har giftet sig med Dorthea, han er ikke far til Jens, men efter aftale med Dorthea får Jens efternavnet Hallerup. Ved Folketællingen 1930 boede familien, der nu omfattede tre børn, i Vestergade i Hadsund.

Jens blev født den 09.12.1905 og konfirmeret i 1920. I 1921 var han tjenestedreng hos gårdejer Hans Petersen i Skovby. I 1925 var han flyttet hjem til forældrene og havde job som arbejder i Vibøge.

Margrethe blev født den 06.08.1909 og konfirmeret i 1924. 

Ved folketællingen i 1925 tjente hun hos gårdejer Hans Lassen på Lindegård, hvis søn Christian Lassen  faldt i krigen.

1930 var hun tjenestepige hos gårdejer Nis Nissen på Pommersgård i Vibøge.

Hun blev den 13.11.1932 gift med Christian Nis Sørensen, der var født i Sønderborg den 30.10.1910. Senere boede han i Sarup med sin mor og sine søskende. Hans fader, Claus Sørensen, faldt i 1. Verdenskrig i 1915, knap 30 år gammel.

Margrethe og Christian fik tre børn. Margrethe døde i 1991. Christian døde 2010 i en alder af 100 år.

Margrethe som konfirmand og 50 år senere som guldkonfirmand. Privatfoto.