07 Christen Andresen 1890 - 1914

Født den 14.10.1890 i Vibøge, Lysabild sogn. Død den 22.09.1914 i Frankrig. Reservist. Garderegiment nr. 4.

Christen Andresen.

Christen Andresen døde på et lazaret i Bourgogne. Senere blev hans grav flyttet til en danske kirkegård i Braine, hvor hans fornavn angives som Christian.

Christens bror Andreas Andresen.

Peter Andresens registreringskort som krigsfange i Sydafrika.

Anne Maries mand Christen Hansen fk sit navn på mindestenen i Lebøl som nr. to i højre række. (Foto: 100helte).

Christen Andresen blev født den 14.11.1890 som det yngste i en børneflok. Faderen var murer og husmand i Vibøge.

Forældrene Peter Andresen og Anna Marie født Elley, blev gift i Lysabild kirke i september 1874. De fik syv børn, en at døtrene døde ni år gammel i januar 1890, samme år som Christen blev født i oktober.

Hans brødre og svogre var også med som soldater i krigen. Faderen døde i 1926 og moderen i 1934.

Christen blev konfirmeret på dansk i 1905 sammen med bl.a. 19 Jørgen Christiansen fra Lysabilskov der også faldt i Frankrig i september 1914. Ugen før var der konfirmation på tysk, hvor 13 Hans Bonefeld fra Mommark var en af konfirmanderne. Han faldt i Serbien i oktober 1915.

Christen var til session første gang i 1910 sammen med andre af årgang 1890, bl.a. Jens Nielsen Abrahamsen, der også faldt i Frankrig i september 1914.

I 1910 fik Christen et års udsættelse, men året efter blev han i oktober indkaldt til Garderegiment nr. 4.

Da målte han 1,70 m. og vejede 64 kg. Han boede i Vibøge og arbejdede som postbud.

Rekruttiden ved infanteriet var to år, så han har været hjemme i en periode, men har så skullet møde straks ved mobiliseringen – og han faldt få uger senere. Ved indkaldelsen boede han i Skovby. Han døde på et lazaret af de kvæstelser, han havde fået på slagmarken.

Notering i Lysabild kirkebog vedrørende de tre første fra sognet, hvis dødsfald, der var modtaget meddelelse om inden udgangen af 1914. I alt 12 med tilknytning til Lysabild sogn faldt i krigens første tre måneder august, september og oktober 1914.

Christen Duus, en af naboerne fra Vibøge, skrev et kort mindeblad om Christen:

- "Christen Andresen var født den 14. Oktober 1890. Til sit sekstende Aar, var han beskjæftiget ved Landbruget, saa gik han til Postvæsenet som Brevbærer til sin Soldatertid som han aftjente ved Gardeinfanteriet i Berlin fra 1910 til 12. Saa gik han atter til Postvæsenet til Krigens Udbrud, og blev indkaldt den 3. August 1914 og kom straks til Vestfronten hvor han blev saaret på Valpladsen af et Lungeskud. Blev indlagt på Lazarettet hvor han døde, og blev begravet paa derværende Kirkegaard. (Bourgogne). Han har en Broder som er i Sydvest Afrika i engelsk Fangenskab.Christen Andresen var en stille tro og pligtopfyldende ungt Menneske, havde sine Foresattes Agtelse og var sine Forældre til stor Glæde."

Christen Andreasens navn på Marselisborg-monumentet.

Søskende

Andreas, blev født den 24.02.1877 og konfirmeret i 1891.

Da han var til session som 20-årig i 1897 var han tjenestekarl i Mintebjerg, Tandslet sogn. Han målte målte 1,79 m. og  vejede 68 kg. Han fik både i 1897 og i 1898 et års udsættelse. I 1899 tilknyttedes han den bevæbnede Landstormen – "Landsturm mit Waffe," en slags hjemmeværn. Han deltog også senere som soldat i krigen, tilknyttet Reserve-regiment nr. 85.

I maj 1900 blev han gift i Hørup kirke med Ellen Marie Jensen, født den 02.03.1881, datter af Hans Jensen og Anne Kjestine født Jacobsen.

Andreas og Ellen Marie fik otte børn. De ældste blev født i Hørup, hvor Andreas betegnes som arbejder. Derefter flyttede de til Hundslev i Notmark sogn, hvor Andreas fik arbejde som banearbejder ved E kleinbahn. Her bliver de sidste seks børn født. Andreas´s søskende var faddere ved flere af børnenes dåb, f.eks. var Chrísten fadder ved niecen Ellens dåb i 1908.

Ved Folketællingen i 1925 boede familien i Jernbanegyde i Sønderborg, hvor Andreas var blevet banemester.

I 1925 boede tre døtre og den yngste søn fortsat hjemme. Et barnebarn står som plejebarn. Datteren Anna Marie er husassistent, Ellen er ekspeditrice hos bagermester W. Hansen og Margrethe kassererske hos Hans Hansen & Co. I 1930 er sønnen Peter barbersvend hos barbermester Büttner i Store Rådshusgade 22.

Ved Folketællingen i 1940 var Andreas og Ellen Marie flyttet til Parkgade 8. Andreas var nu ansat som overbanemester ved Amtsbanerne. Datteren Anna Marie, sønnen Andreas og barnebarnet Marie Louise boede stadig hos dem. Den unge Andreas var postaspirant.

Andreas var medlem af DSK´s Sønderborg afdeling. Andreas døde i 1959 og Ellen Marie i 1961.

Anna Margrethe var født den 02.09.1879 og blev døbt måneden efter. Konfirmeret i 1894. I november 1903 blev hun gift med Jørgen Petersen Kryhlmand i Lysabild. Han var født den 02.10.1877 og var søn af Peter Kryhlmand og Anne Marie Jensen i Sarup. Anna Margrethe og Jørgen Kryhmand overtog et husmandssted i Humbæk, hvor Jørgen også arbejdede for andre. Han måtte også deltage som soldat i krigen. Anna Margrethe tog sig af husmandsstedet og de tre sønner, mens manden var indkaldt.

I 1963 fejrede ægteparret diamantbryllup. Jørgen døde i 1965 og Anna Margrethe i 1976, 97 år gammel. Hun tilbragte de sidste år af sit liv på Caroline Amalie-Hjemmet i Augustenborg.

Marie Cathrine, blev født den 08.10.1880 og døbt i november. Hun døde kun ni år gammel i januar 1890.

Peter, blev født den 07.12.1883 og døbt i januar 1884. Konfirmeret i 1898. Blandt hans medkonfirmander var der fire der faldt i krigen:  Jørgen HansenChristian JacobsenPeter Petersen og  Peter Wolf. De var alle født 1883, og har måske fulgtes ad, da de som 20-årige var til session i 1903.

Peter var da mejerist Mintebjerg. Han målte 1.72 m., vejede 65 kg, og havde et godt syn. Han fik samme år besked på at møde ved et garde-infanteri i oktober 1903.

Da krigen brød ud har han igen måttet møde. Under sin tjeneste kom han til Afrika, hvor Tyskland havde flere kolonier. Her var der kampe mellem Tyskland og England, der blev støttet af sydafrikanske tropper.

Peter blev under kampene taget til fange af engelske tropper. Han fungerede under fangenskabet som postmester i Swakopmund i Sydvest-Afrika. Swakopmund er en havneby, der ligger helt ud til Atlanterhavet, ved Swakopflodens udmunding. Byen var grundlagt i 1892 som havneby for kolonien Tysk Sydvestafrika, der svarer omtrent til det nuværende Namibia.

Peter blev hjemsendt i september 1919. Efter hjemkomsten flyttede han til Sønderborg, hvor han blev ansat som postbud. Han giftede sig ikke og døde i 1955.

Anne Marie, blev født den 27.05.1886 og døbt i juli. Da hun blev konfirmeret i 1901 tjente hun hos boelsmand Andreas Christensen på Skovbymark.

I november 1912 blev hun i Tandslet kirke gift med Christen Hansen, der var gæstgiver og kådner i Lebølgård. Da tjente hun på Vibæk Mølle og mølleejeren Peter Hansen Dall, var sammen med Anne Maries bror Andreas, forlovere ved brylluppet. Christen Hansen var født den 26.03.1881, som søn af gæstgiver Peter Hansen og Marie Magdalene, født Mathiesen. Faderen var død, og Christen havde overtaget gæstgiveri og landbrug i Lebølgård.

I 1913 fik Anne Marie og Christen en datter, der fik navnet Magdalene. 

Christen havde været til session i 1901, da var han bagersvend. Han blev tilknyttet Landsturm mit Waffe. Han har måske senere deltaget i militærøvelser. Da krigen brød ud blev han mobiliseret og måtte tage væk fra sin kone og lille datter.

Han blev tilknyttet Infanteri-Regiment nr. 84, 1. kompagni, som landsturmmann. Han faldt ved Madeleine-Ferme den 06.06.1916 kort efter han var kommet til fronten. Madeleine er den franske udgave af navnet Magdalene, et navn både hans mor og hans datter havde.

Anne Marie giftede sig ikke igen, hun blev boende i Lebølgård. Hun døde den 18.05 1978, 91 år gammel.

Datteren Magdalene tjente i 1930 hos Dorothea og Jørgen Krogh. Jørgen Krogh var bagermester i Lysabild. I december 1935 giftede hun sig med malersvend og musiker Johann Christian Johannsen (Kedde Maler), og kom til at bo tæt på Lysabild kirke. Hun døde 90 år gammel i 2003.

Lebølgård Gæstgiveri. Anne Marie siddende til venstre. Christen Hansen stående bag kvinderne til højre. (Tandslet Lokalhistoriske Arkiv).