89 Peter Petersen 1882 - 1915

Født den 18.07.1883 i Lysabild, Lysabild sogn. Død den 11.08.1915 i Rusland. Infanterist. Landsturmmann. 84. regiment, 1. kompagni.

Peter Petersen.

Peter og Sophus Petersens navne på Marselisborg-monumentet.

Postkort fra Stawiski.

Peter Petersens forældre, Hans Petersen og Cathrine Marie, født Bertelsen.

Peter Petersen blev født 18.07.1883 i Lysabild som ældste søn af Hans Petersen og Cathrine Marie født Bertelsen, der havde overtaget en gård i Lysabild efter faderens moster.

Bror til Sophus Petersen, som også faldt i krigen.

Han blev konfirmeret palmesøndag 1899 sammen med tre kammerater, der også faldt i krigen: Christian Jacobsen, Peter Wolf, og Jørgen Hansen.

Peter var til session tre gange i 1903, 1904 og i 1905

Han målte 1.70 m. og vægten svinger fra 63 over 70 til 64 kg.

De to første år får han et års udsættelse pga. forskellige legemsfejl. Tredie år er der et eller andet problem med hans højre ben.

Han bliver derfor ikke indkaldt til aftjening af værnepligt, men tilknyttes landstormen (Landsturm mit Waffe - en slags hjemmeværn).

Peter Petersen var tjenestekarl i Skovby, men da krigen brød ud og han indkaldtes til krigstjeneste, havde han forpagtet en gård i Lebøl i Tandslet sogn.

Han var ikke gift.

Han tilknyttes Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 84, 1. kompagnie og sendtes til Østfronten, hvor han bliver hårdt såret den 10.08.1915.

Han dør af sine kvæstelse på et lazaret i Stawiski dagen efter. Byen ligger i dag i Polen tæt på grænsen til Litauen. På samme lazaret døde Hans Bladt fra Mommark.

I de tyske tabslister meldes først at han er hårdt såret og senere, at han indtil nu har været hårdt såret, men så er død på et feltlazaret.

Peter Petersens død registreres i kirkebogen for Tandslet sogn.

Peters oldeforældre og bedsteforældre
 

Oldefaderen Hans Christian Bonde, der var født 1791, giftede sig 1818 med Anne Marie Jørgensen Muusmand fra Tandslet.

De overtog en gård i Neder Lysabild, som havde tilhørt Hans Christians forældre og bedsteforældre.

De første tre børn de fik, døde som spæde, men derefter fik de to levedygtige døtre, Marie Cathrine i 1826 og Anne Marie i 1830.

Marie Cathrine overtog gården i Lysabild. Anne Marie giftede sig med Peter Mathiesen Petersen og flyttede til Skovby.

Oldefaderen døde 1838 og i 1847 giftede oldemoderen sig igen med Jørgen Clausen fra Sundsmark.

Sammen drev de gården i Neder Lysabild indtil den ældste datter Marie Cathrine kunne overtage den.

Hun giftede sig ikke, derfor overgik gården i næste generation til søsteren Anne Maries søn Hans, der var født den 12.05.1855.

Han var således bror til Mathias Petersen, der mistede tre sønner som soldater i krigen: Christen Petersen, Mathias Petersen og Peter Petersen.

Forældrene

Peter Petersens far Hans Petersen, giftede sig den 22.06.1882 i Lysabild kirke med Cathrine Marie Bertelsen. Hun var født den 29.12.1857 og var datter af Christen Bertelsen og Anne Marie Bonefeld fra Tandslet.

Gården i Neder Lysabild.

Læs om Peter Petersens søskende, klik her.