81 Hans Jepsen Nowack 1897-1917

Født  den 10.09.1897 i Sarup, Lysabild sogn. Død den 30.10.1917 i Belgien. Schütze (maskingeværskytte). Infanterie-Regiment Nr. 464, 1. Maschinen-Gewehr-Kompagnie.

 

Hans Jepsen Nowack.

Fra kampene ved Passchendaele 1917.

Hans Nowacks enke blev senere gift med snedkermester Frederik Meier, som også deltog i 1. Verdenskrig.

Marie Christrine pg Frederik Meier nåede at holde diamantbryllup.

Hans Jepsen Nowack blev født i Sarup den 10.09.1897, som søn af tjenestepige Kirstine Marie Jepsen og landmand Peter Wilhelm Jacob Nowack.

Forældrene giftede sig den 28.10.1897 i Lysabild Kirke, samme dag som Hans blev døbt. Faderen var født i Flensborg, men boede nu i Sarup. Senere flyttede familien til Vibøge, hvor de overtog en gård på Vibøgevej nr. 5. Hans gik i skole i Lysabild og fik ikke søskende.

Han blev konfirmeret i marts 1912 sammen med seks andre, to piger og fire drenge, bl.a. Niels J Handler, der var søn af Jens A. Handler og  Hans Hansen. Konfirmationen foregik denne søndag på tysk. Søndagen efter var der igen konfirmation, denne gang på dansk, her blev 18 piger og 18 drenge konfirmeret, deriblandt  Hans Christian Andresen,  Peter J. Kryhlmann,  Jørgen Lorenzen og  Jørgen H. Nørr. Efter konfirmationen var Hans på den tyske efterskole i Nordborg, og kom derefter ud at tjene ved landbruget.

I april 1916 blev han gift med Marie Christine Jepsen fra Mintebjerg, datter af kådner og bødker Jørgen Jørgensen Jepsen og Anna Cathrine, født Hansen.

Bruden var 21 ½ år gammel og brudgommen kun 18 ½ år. Han skulle have sin faders tilladelse til at indgå ægteskab. Den 14.06.1916 fik de en datter, der blev døbt Christine Marie. Hun døde i februar året efter.

Hans Nowack deltog i Landstormmønstringen i 1915, hvor den foreløbige bestemmelse blev infanteriet. Han blev indkaldt i august 1916 og kom til at tilhøre Reserve-regiment nr. 85. Senere blev han uddannet som maskingeværskytte og var, da han faldt ved kampene ved Passchendaele den 30.10.1917, tilknyttet Maskingevær-regiment nr. 464.

Christen Duus, en nabo fra Vibøge skrev et mindeblad om ham: - " Hans Nowack født 10 September 1897 i Sarup, flyttede med sine Forældre til Viby i 1903. Besøgte Landsbyskolen i Lysabild, og blev konfirmeret 1912 af Pastor Langlo Lysabild. Efter sin konfirmation var han en kort Tid paa den tyske Efterskole i Nordborg, tjente ½ Aars Tid hos Peter Volff i Viby. Senere hjalp han hjemme. 1916 blev han gift med Kristine Marie Jepsen fra Mindebjerg.

Han blev indkaldt til Soldat 1. August 1916 i Flensburg senere uddannedes han til Sygebærer, senere igjen ved et Maskingeværafdeling.

Han gik glad med i Krigen, men efter udstaaede Strabadser vidner hans Breve af længsel efter Hjemmet. Den 28. Oktober skrev han sidste Gang, med god Forhaabning om at komme godt derfra. Den 30. Oktober tog Englænderne ved et Angreb Passchendaele; og ved et Modangreb blev han truffen af en fjendlig Kugle. 20 Aar gammel.

Han var sine Forældres eneste Barn."

Hans Nowacks mor døde i 1927 og hans far i 1949.

Kampene ved Passchendaele

I området omkring Ypres (Ipres, Ypern) i Flandern (Belgien) var der tre store slag i 1. Verdenskrig: Første slag ved Ypres fandt sted i perioden  18.10 -11.11.1914, andet slag i perioden 22.04 - 25.05.1915 og tredie slag i perioden 07.06 -10.11.1917.

Ved de to første slag, var det de tyske tropper, der angreb. Tredie gang var det allierede tropper, der ville tilbageerobre de landområder de havde tabt ved de første to slag. Engelske, canadiske, australske og new zealandske tropper kæmpede mod den tyske hær. 

Det tredie slag, hvor Hans Nowack faldt, omtales også som slaget ved Passchendaele, en lille by, hvor der foregik flere voldsomme kampe. Tabene var store. Der var ikke blot faldne, sårede og tilfangetagne, men også savnede, der sikkert var omkommet – begravet i mudder – og aldrig fundet. Det var regnfulde måneder og slagmarken, der var fyldt med granathuller, blev forvandlet til en sump. Ved det tredie slag mistede tyskerne ca. 270.000 mand og de allierede ca. 300.000 mand.

Alene den 30.10.1917 faldt 10 sønderjyder i slaget ved Passchendaele, deriblandt to fra Lysabild sogn: Hans Jepsen Nowack fra Vibøge og Jens Jørgensen Møller fra Skovby.

Enken gift igen

Hans Nowacks enke Marie Christine flyttede tilbage til Mindebjerg. Ved Folketællingen i 1921 boede hun sammen med sin mor, der også var blevet enke.

Senere flyttede Marie Christine til Vollerup i Ulkebøl sogn, hvor hun den 14.07.1922 blev gift med snedker Frederik Meier. Han var født den 27.08.1897 som søn af snedkermester Jørgen Meier og Caroline Marie.

Ved Folketællingen i Vollerup i 1930 var Frederik snedkermester og Marie Christine havde fået sønner med sine nye mand: Jørgen født i 1924 og Hans født i 1928.

Frederik og hans to ældre brødre havde også deltaget som soldater i krigen. Frederik deltog ligesom Hans Nowack i Landstormsmønstringen i 1915 og indkaldtes september 1916 til at gøre tjeneste ved Jæger-Regiment nr. 9 i Ratzeburg. Hans navn fremgår af de tyske tabslister som let såret to gange.

Frederiks ældste bror Jørgen, der var født i 1893 var til session i 1913, hvor han fik et års udsættelse. Året efter blev han indkaldt også han til Jæger-Regiment nr. 9. Den anden bror Jens Peter, der var født 1895 var seminarist i Tønder, hvor han mødte til session i 1915. Han blev indkaldt til Reserve Regiment nr. 84 i maj 1915 og faldt ved Somme-Py den 27.09.1915.

Frederik var medlem af DSK, hvor han var tillidsmand i foreningen.