08. Hans Christian Andresen 1897 - 1918

Født i Skovbyballe, Lysabild sogn den 29.09.1897. Død på lazaret i Zweibrücken i Tyskland den 18.10.1918. Gefreiter (korporal). Feld-Artilleri-Regiment nr. 403, 5. batteri.

Hans Chr. Andresen.

Hans Christian var Trainsoldat  i et transportkompagni. Det var en kæmpe logistisk opgave at holde krigen igang med forsyninger, ammunition og krigsmateriel. Foto: Internettet.

Billeder fra lazarettet i Tweibrücken 1917-18. Foto: Internettet.

Hans Chr. fik sit navn på tre mindesten: i Tandslet, Marselisborg og Lebøl. Foto: 100helte. 

Jyske Tidende den 21.10.1988.

Jyske Tidende den 29.09.1977.

Fyns Stiftstidende den 11.01.1979.

Hans Christian Andresen blev født den 29.09.1897 i Skovbyballe som ældste søn af tjenestekarl Peter Andresen og Cathrine Marie, født Høi.

Da han blev døbt den 12.11. samme år var en af fadderne Mathias Petersens hustru Christine Marie, født Duus Hun  mistede tre sønner i krigen:  Christen Petersen, Mathias Petersen og  Peter Petersen.

Hans Christian blev konfirmeret i Lysabild palmesøndag i 1912. Da var forældrene flyttet til Lebølløkke i Tandslet sogn. Hans Christian var allerede ud og tjene hos landmand H. H. Petersen i Mommark, og blev derfor konfirmeret i Lysabild Kirke.

Fem drenge blev konfirmeret på tysk søndagen før palmesøndag, hvoraf to faldt i krigen: Hans Hansen og  Hans J. Nowack .

Palmesøndag blev 18 drenge konfirmeret på dansk – foruden Hans Christian døde fire andre som soldater i krigen:  Peter J Kryhlmand,  Christian Lassen,  Jørgen Lorenzen og Jørgen Hansen Nør.

En af konfirmanderne var fra en optant-familie, dvs. forældrene var danske statsborgere. Han blev derfor ikke indkaldt, og en blev kasseret pga. helbredsproblemer, men de øvrige blev sikkert alle indkaldt, og ialt syv kom ikke hjem igen.

Hans Christian var til Landstormsmønstring (session) i 1915, det år har fyldte 18 år. Før krigen var de unge mænd først til session, det år de fyldte 20.

Han målte 1,56 m, og vejede 53 kg.

Han fik i første omgang et års udsættelse, afgørelsen var: Train, ikke infanteri som de fleste blev indkaldt til. Train var forsyningstropperne og var forbeholdt soldater der ikke var eget til direkte fronttjeneste pga. sygdom eller svaghed mv.

Året efter den 25.10.1916 blev han indkaldt til Feld-artilleriregiment 9 i Itzehoe.

To år efter døde han på et lazaret i Zweibrücken den 18.10.1918.

Da gjorde han tjeneste som Gefreiter (korporal) ved Feld-Artillerie-Regiment nr. 403, 5. batteri.

Dødsfaldet er registeret i Personregistret for Lysabild den 04.11.1918.

Det var lederen af lazarettet, der sendte besked til den lokale kommuneforstander. Det fremgår blot, at han var død på lazarettet, (Vereinslazarett) i Zweibrücken. Der er ikke nærmere oplysninger om han har været i kamp og er blevet såret, eller om han døde af sygdom.

Af en tyske tabslister dateret i juni 1919 fremgår, at han den 18.10.1918 var død af sine sår ("Tot an seinen Wunden").

Zweibrücken ligger i delstaten Rheinland-Pfalz, tæt på grænsen til Frankrig. Der foreligger ikke oplysninger om, hvor Hans Christian blev begravet, men det er sikkert sket på en kirkegård i Zweibrücken.

Hans navn kom med på mindestenen ved Tandslet kirke og på den mindesten, der findes over ni faldne fra Lebøl – samt i Marselisborg-monumentet i mindeparken i Aarhus.

H. C. Andresens fik sit navn på mindestenen i Holballe nederst i venstre række. (Foto: 100helte).

Hans Christian var den ældste af 10 søskende. Moderen døde den 28.01.1915, da var de tre yngste søskende også afgået ved døden.

Ved Folketællingen i 1921 boede faderen som enkemand i Lebøl med to af sine børn, og sin mor, Anne Marie, født Bekker, der står som husholderske. En anden af sønnerne tjente hos naboen. Faderen døde på et sygehus i Sønderborg den 12.08.1936 og blev begravet i Tandslet.

Søskende

Anna Marie Andresen var født den 16.09.1899 i Skovbyballe, hvor faderen dengang var husmand og murer. Ved Folketællingen i 1921 var hun tjenestepige hos provisor Thomas Jacobsen i Fjelby.

Den 09.05.1925 blev hun gift med maskinarbejder Svend Aage Høgh Olsen, der var født i Struer. De boede i Sønderborg, Dybbølgade 20. Vielsen blev foretaget af borgmesteren i Sønderborg.

Peter Andresen var født den 18.09.1901 i Skovbyballe. Faderen arbejdede nu som murer. Ved folketællingerne i 1921 og i 1925 var han medhjælper hos sin far, der da var husmand i Lebølløkke. 

Peter blev den 29.04.1927 i Tandslet kirke gift med Anne Petersen, der var husbestyrerinde i Lebølløkke. Hun var født den 04.12.1905 som datter af murer Carl Gustav Petersen og Anna Margrethe, født Rasmussen i Mommark.

Forlovere var Peters bror Andreas, der var landvæsenselev på gården Rønhave i Ulkebøl sogn og svogeren elektricitetsarbejder Svend Aage Høgh Olsen fra Sønderborg. Peter stod som forpagter i Lebølløkke.

Anna Margrethe Andresen var født den 22.01.1903, mens familien endnu boede i Skovbyballe. Ved Folketællingen i 1921 var hun tjenestepige hos gårdejer Christen M. Schmidt i Skovbyballe.

Den 26.06.1925 blev hun i Lysabild kirke gift med Hans Hansen Damm. Han var født den 30.09.1902 som søn af slagtermester i Lysabild Peter Hansen Damm og Cecilie Magdalene, født Petersen. Vielsen blev foretaget af pastor Smidt fra Kegnæs, hvor de slog sig ned efter brylluppet.

Hans Hansen Damm var smedemester på Kegnæs fra 1925 til 1966 hvor solgte han smedeværkstedet. Han og Margrethe bosatte sig i Ulkebøl, hvor de havde købt et hus. I 1975 fejrede de guldbryllup. Hans døde i 1979. Margrethe boede de sidste år på Ulkebøl Alderdomshjem, hvor hun døde i 1999.

Jørgen Andresen var født den 13.04.1904, hvor var familien flyttet til Lebølløkke. Faderens erhverv var nu husmand. Jørgen blev konfirmeret i Tandslet kirke i 1918.

Den 01.12.1932 blev han i Tandslet kirke gift med gift med Anni Marie Kryhlmand. Hun var født den 11.08.1911 i Blans i Ullerup sogn som datter af Peter Jørgensen Kryhlmand og Anna Auguste, født Jacobsen, der senere flyttede til Sarup,

Jørgen overtog faderens husmandssted i Lebølløkke, men døde allerede i 1939 på sygehuset Engelshøj i Sønderborg kun 35 år gammel.

Heimdal den 28.08.1939 og Jyske Tidende den 29.08.1939.

Andreas Andresen blev født den 15.08.1905 og konfirmeret i 1920. Ved Folketællingen i 1921 tjente han i Vibøge og i 1925 var han tjenestekarl i Tandsgård i Tandslet sogn.

Da han i 1927 var forlover ved broderen Peters bryllup var han landvæsenselev på gården Rønhave i Ulkebøl sogn.

Måske har han som mange andre sønderjyder været elev på efterskolen i Hejls i Vejle amt. I hvert fald blev han i 1928 gift med Ella Meta Elkjær Nielsen, der var født den 14.11.1905 i Hejls, datter af møller Kristian Elkjær Nielsen og Anne Marie, født Petersen.

Ved Folketællingen i 1930 boede de i Lambjergskov i Hørup som, hvor Andreas var forpagter.

 

Kathrine Marie Andresen født den 10.01.1907 i Lebølløkke, og konfirmeret i 1921 i Tandslet kirke.

Ved Folketællingen i 1921 boede hun hjemme hos faderen, der var enkemand. I 1925 tjente hun i Mintebjerg i Hørup sogn. I 1930 var hun flyttet til København, hun arbejdede som husassistent på adressen Kastelsvej på Østerbro hos Johanne Camilla og Nicolaj Bang.

Nicolaj Bang var bestyrelsesmedlem i A/S Hammermøllen, hvor han tidligere havde været direktør.

Den 01.05.1936 blev hun på rådhuset i København gift med murersvend Ottar Meyersahm, der var født den 02.11.1911 som søn af murer Richard og Alma Meyersahm.

Ottar og Kathrine flyttede senere til Seden på Fyn, hvor Ottar arbejdede som murer og hvor Katrine døde i 1979.

De tre yngste søskende blev ikke ret gamle:

Christian Andresen født 17.06.1908, døde 10.12.1914

Nicolai Andresen født 13.01.1910 døde 04.03.1911

Marie Andresen født 13.05.1912, døde 11.02.1913