05 Peter Andersen 1896 - 1917

Født 14.06.1896 i Lysabildskov, Lysabild sogn. Død 22.08.1917 i Frankrig. Musketier. Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 223, 3. kompagni.

Peter Andersen.

Peter Andersen faldt i de hårde kampe ved Verdun i august 1917.

Cathrines mand Max Seehusen kom fra Skovby Kro.

Peter Andersen blev født 14.06.1896 i Lysabildskov og døbt i juli i Lysabild kirke. Bror til Jørgen Andersen.

Før krigen deltog unge mænd første gang i sessionen det år de fyldte 20 år, men under krigen skulle blev også yngre mænd møde.

Da Peter i 1915 var til session var han kun 18-19 år.

Han var tjenestekarl i Lysabildskov, målte 1.72 m. og vejede 64 kg.

Han blev sammen med flere andre unge mænd fra årgang 1896 indkaldt til Reserve-Regiment 85 i Rendsborg i november samme år. Senere kom han til at gøre tjeneste Reserve-Infanteri-Regiment Nr. 223, 3. Kompagni.

Af en tabsliste dateret 17. 10.1917 at fremgår at Peter Andersen fra Lysabbelholz er faldet (gefallen).

25. september kommer den officielle meddelelse om dødsfaldet til kommuneforstanderen i Lysabild, heraf fremgår: ”at Kommandanten ved Reserve Infanteri-Regiment 22, meddeler at musketer Peter Andersen ved regimentets 3. kompagni, er faldet ved Maashöhe, Verdun, Frankrig den 22. august 1917”.

Peter Andersen blev kun 21 år.

Seks Lysabild-drenge blev fotograferet ved indkaldelsen i deres nye uniformer. Fra venstre er det  Jørgen Hansen Nør fra Lysabild, der var født den 19.06.1896 - han faldt den 30.03.1918. Peter Andersen fra Lysabildskov, født den 14.06.1896 - han faldt den 22.08.1917. Peter Christian Ohrt fra Lysabild, født den 17.3.1896 - han kom i engelsk krigs fangenskab i England. Christen Christensen Andresen fra Lysabild, født den 20.09.1896 - han kom i krigsfangenskab i Frankrig, Christen Petersen fra Lysabild, født den 06.10.1896 - han meldes lettere såret på en tysk tabsliste og Jørgen Jørgensen - han faldt  16.08.1918. (Foto: Lysabild Sognearkiv).

Brødrenes søskende

Peter Andersen og Cathrine Marie Andersen, tvillinger født den 26.12.1893. Pigen dør den 28.12. og drengen 08.01 1894. De blev begge hjemmedøbt og nåede ikke at blive fremstillet i kirken.

Cathrine Andersen, født 12.04.1895. Hun blev konfirmeret Palmesøndag 1909. I oktober 1919 blev hun gift med Max Seehusen fra Skovby, der var bagermester i Skovby.

Max Seehusen var født den 27.01.1884 i Brodersby nær Eckernførde, hvor hans far var mølleejer og landmand.

I 1898 efter faderens død, flyttede Max sammen med sin mor og sine søskende til Skovby, hvor moderen købte Skovby kro, som hun drev i mange år.

I 1899 blev Max konfirmeret i Lysabild kirke sammen med 18 andre drenge. De fleste - måske alle - blev senere indkaldt til krigstjeneste.

Otte af dem kom ikke hjem igen, deriblandt  Christen Hansen og Mathias Petersen, der begge var fra Skovby og som han sikkert har gået i skole sammen med.

To af Max Seehusen's søstre var gift med brødre til  Christian Jacobsen.

Da han fyldte 60 år, stod der lidt mere om ham i avisen: ”Max Seehusen har aldrig taget del i det offentlige liv, dertil har hans forretning været i alt for rivende Udvikling. Den har i dag et saa stort Kundetal, at to Husmænd maa sørge for Udkørslen af varerne. … Han er en kendt og agtet Mand, der har forstaaet at faa noget ud af sin virksomhed.”

Da Max og Cathrine Seehusen 1944 havde sølvbryllup fremhæves det i omtalen i avisen Hejmdal, at hustruens økonomiske dygtighed var af betydning for at bageriet var oparbejdet til et af egnens bedste. Men også at 2. Verdenskrig og dens spekulationer havde taget hårdt på bageren og fremskyndet afståelsen af forretningen, der skete samme år.

Max Seehusen døde 1944.

Andreas Andersen og Marie Andersen, tvillinger, født 10.08.1898, Marie døde 4. november samme år og Andreas 9. april året efter.

Andreas Andersen blev født 07.10.1899 og blev døbt tolv dage senere.

Han blev konfirmeret i 1914 kort før krigen brød ud.

Han havde to ældre brødre, ( Jørgen og Peter) og der var ikke udsigt til at han kunne overtage forældrenes gård i Lysabildskov.

Han gik derfor i lære som slagter. I 1914 troede man endnu at krigen snart ville slutte, men Andreas nåede også at deltage som soldat i krigens sidste år. Han kom dog hjem igen i god behold.

Da begge hans ældre brødre faldt i krigen blev det alligevel ham, der overtog Fælledgård efter forældrene.

Han giftede sig 14.02.1930 med Marie Cathrine Petersen fra Lysabild, der selv havde miste to brødre i krigen: Peter Petersen og Sophus Petersen.

Marie Cathrine døde i 1974, og Andreas i 1980.

Marie Andersen blev født 18.01.1905 og konfirmeret 1919.

Ved folketælling i 1925 var både hun og broderen Andreas hjemme hos forældrene i Lysabildskov.

Den 21.07.1939 blev hun gift med Jacob Struck, der var født i Dybbøl den 06.05.1902.

Han var bestyrer på en gård i Lysabildskov (Søen 7). En gård som de efterfølgende købte af ejeren Cathrine Hansen. Max Seehusen, der har gift med Marie søster, var den ene af forloverne. Den anden var brudgommens bror, Hans Struck, der boede i Himmark.

Jacob Struck var en ivrig ringrider, der hver sommer nævnes i avisernes referater af ringridningskonkurrencer.  I 1936 blev han ringriderkonge ved amtsringridningen i Sønderborg. Jacob Stuck døde i 1984 og Marie i 1994.

Jacob Stucks gård i Lysabildskov.

Anna Andersen, født den 15.02.1907 blev kun 11 år gammel, hun døde den 21. december 1918.